Nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng về truyền thống 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; qua đó, tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội Nhân dân Việt Nam.

Chiều ngày 19/12/2023 Thị trấn Tân Bình tổ chức các hoạt động kỷ niệm Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023).

Hoạt động: Viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ

Zalo
Hình ảnh Viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ
Zalo
Hình ảnh Viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ
Zalo
Hình ảnh Viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ
Zalo
​ Hình ảnh Viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ ​
Zalo
Hình ảnh Viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ
Zalo
Hình ảnh Viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ
Zalo
Hình ảnh Viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ
Zalo
Hình ảnh Viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ
Zalo
Hình ảnh Viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ
Zalo
Hình ảnh Viếng hương tại nghĩa trang liệt sỹ

Hoạt động: Giao lưu bóng chuyền với đơn thị xã Phước Trà và gặp mặt tuyên truyền, xem phim tài liệu, ôn lại truyền thống 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023)

Zalo
Giao lưu bóng chuyền với đơn vị xã Phước Trà
Zalo
Giao lưu bóng chuyền với đơn vị xã Phước Trà
Zalo
Giao lưu bóng chuyền với đơn vị xã Phước Trà

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.