Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tra cứu văn bản
  • Ảnh đẹp Xã Quế Bình

  • Trường THPT xã Quế Bình

  • Ảnh đẹp Xã Quế Bình

  • Xã Quế Bình
    

Chi tiết tin

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thực hiện Dự án 2: Nuôi bò nái sinh sản thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thị trấn Tân Bình

Nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo dự án: Nuôi bò nái sinh sản. Nay, UBND thị trấn Tân Bình thông báo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài thị trấn với các thông tin như sau:

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài thị trấn(Đơn vị chủ trì liên kết) đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Điều kiện tham gia liên kết: Đơn vị chủ trì liên kết phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

- Phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và được thành lập trước thời điểm dự án được phê duyệt, hoạt động phù hợp với đối tượng cây trồng, vật nuôi, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được Dự án hỗ trợ.

- Phải có năng lực phù hợp với vai trò của mình trong liên kết sản xuất. Nguồn vốn đối ứng là tài sản hoặc tiền mặt của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào dự án không bao gồm các tài sản đã được hình thành trước khi dự án được phê duyệt (máy móc, thiết bị, nhà xưởng,…).

- Có giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

b) Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

- Dự án, kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án.

- Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm.

- Dự án, kế hoạch liên kết phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia thuộc đối tượng hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.

- Dự án, kế hoạch liên kết phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

c) Đơn vị chủ trì liên kết phối hợp với UBND thị trấn tiến hành khảo sát, lập, đăng ký thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 theo đúng quy định tại khoản 2, mục III, Điều 1 Quyết định số 90/QĐ-TTg; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; Điều 6, Chương II Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH.

Nội dung hồ sơ đề xuất thực hiện dự án phải xác định rõ: Năng lực của đơn vị chủ trì liên kết; phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ; dự toán chi tiết theo năm kế hoạch; các chỉ số đầu ra chính gắn với các mốc thời gian thực hiện dự án; bản sao công chứng hợp đồng hoặc biên bản ký kết giữa đơn vị chủ trì liên kết và đối tượng liên kết; bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; dự kiến kết quả thực hiện theo năm ngân sách và đến thời điểm kết thúc dự án liên kết; đối tượng tham gia; chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong trường hợp đơn vị chủ trì liên kết vi phạm cam kết và các nội dung khác có liên quan (nếu có).

d) Thời gian: Đơn vị chủ trì liên kết đáp ứng điều kiện tại điểm a, b và c mục 1 Công văn này và có nhu cầu tham gia liên hệ trực tiếp UBND thị trấn để được hướng dẫn; đồng thời, gửi bản đăng ký Dự án về UBND thị trấn (qua đ/c Trần Thị Thu Thủy- CC VH-XH thị trấn, số điện thoại: 0943.435.905) trước ngày 05/6/2024 để tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND thị trấn tổ chức thẩm định theo quy định.
    Trích TB số 287/TB-UBND ngày 28/5/2024 của UBND thị trấn Tân Bình

Tác giả: TT

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TÂN BÌNH
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập