Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tra cứu văn bản
  • Ảnh đẹp Xã Quế Bình

  • Trường THPT xã Quế Bình

  • Ảnh đẹp Xã Quế Bình

  • Xã Quế Bình
    

Chi tiết tin

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Ngày 02/4/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho hơn 90 học viên là đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở đảng.


Ông Nguyễn Văn Luyện - Giám đốc Trung tâm quán triệt nhiệm vụ cho học viên

Phát biểu khai giảng lớp học, ông Nguyễn Văn Luyện- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện yêu cầu học viên phải nâng cao tinh thần tự giác trong học tập, tuân thủ theo các quy định của lớp học, các báo cáo viên ưu tiên phương pháp lấy người học làm trung tâm, cô đọng nội dung ở cuối mỗi buổi để người học nắm chắc những kiến thức cốt lõi của chuyên đề; đồng thời, Giáo vụ Trung tâm phải quản lý lớp học nghiêm túc, chặt chẽ và báo cáo số lượng tham gia sau mỗi buổi học.

Trong thời gian 07 ngày, các học viên được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề với các nội dung cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vẫn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đảng viên dự bị nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TÂN BÌNH
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập