Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tra cứu văn bản
  • Ảnh đẹp Xã Quế Bình

  • Trường THPT xã Quế Bình

  • Ảnh đẹp Xã Quế Bình

  • Xã Quế Bình
    

Chi tiết tin

Đại hội đại biểu Mặt Trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Tân Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ngày 23.24/01/2024 Thị trấn Tân Bình tổ chức Đại hội Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2024-2029

Thực hiện Hướng dẫn số 104/HD-MTTW-BTT, ngày 29/6/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029; Chỉ thị số 22-CT/HU, ngày 19/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 -2029 và Kế hoạch số 162/KH-MTTQ-BTT, ngày 21/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam xã, thị trấn và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Trong 02 ngày 23 và 24/01/2024 tại nhà Trung tâm Văn hóa – thể thao thị trấn Tân Bình Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự Đại hội có ông Huỳnh Hữu Cường - UVBTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; Bà Trần Thị Thu Huyền, Ủy viên BTV huyện ủy, bí thư Đảng ủy thị trấn; Ông Đặng Văn Tiến, phó bí thư thường trực Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Lượng, phó bí thư, chủ tịch HĐND thị trấn, Ông Đỗ Duy Tân,  Đảng ủy viên, quyền chủ tịch UBND thị trấn cùng 107 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân thị trấn Tân Bình. Ông Huỳnh Hữu Cường - UVBTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và bà Trần Thị Thu Huyền, Ủy viên BTV huyện ủy, bí thư Đảng ủy thị trấn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm tình hình, dư luận trong Nhân dân. Công tác vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn được tăng cường thông qua việc Mặt trận chủ trì, hiệp thương với các tổ chức thành viên cùng cấp phát động và triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Hằng năm, đều được MTTQ Việt Nam huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới; trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Bình và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới.Phát biểu tại Đại hội, ông Huỳnh Hữu Cường - UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và bà Trần Thị Thu Huyền, Ủy viên BTV huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới Ủy ban MTTQ thị trấn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thị trấn. Phát huy tinh thần tự quản, đoàn kết, sáng tạo của Nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; vận động Nhân dân thực hành dân chủ, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Phát huy tối đa nội lực tại địa phương; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong Nhân dân, góp phần xây dựng thị trấn Tân Bình vững mạnh toàn diện.Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Bình khóa II và Hiệp thương cử 16 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029 và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Phạm Phạm Phú Thanh tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tân Bình, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tác giả: Phú Thanh

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TÂN BÌNH
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập